• MUYBRIDGE tells your brand story in today's media

Archives

Chaudfontaine

1024 595 gerda van damme

Het project Chaudfontaine werkte al enkele jaren rond het thema van een goudvis, als symbool voor de zuiverheid van hun water. Het idee verloor zijn aantrekkelijkheid. Om het publiek opnieuw te engageren, stelden we voor om de goudvis te laten verdwijnen en het publiek te laten zoeken in een interactieve video. De respons was uitzonderlijk.…

read more